Een muziekensemble kan op een aantal verschillende manieren zijn samengesteld. Een bekende vorm is het klassieke ensemble, met strijkers en piano. Deze vormen van kamerorkesten zijn echter verder uitgebreid met andere varianten.

jazzquartetcolorJazz

Jazz muziek ligt minder vast en is meer gebaseerd op improvisatie dan andere muziekstijlen. Jazz kan niet door ieder instrument gespeeld worden. Er worden in deze muziekstijl dan ook combinaties gemaakt die minder voor de hand liggen. Zo is er een ensemble, het POW Ensemble, wat muziek maakt uit elektronica.

Eigentijdse muziek

Onder de eigentijdse muziek valt alle muziek vanaf 1900 tot nu. Het is dus muziek die nog niet zo lang geleden gecomponeerd is. Binnen de stijl eigentijdse muziek vallen popmuziek, moderne klassieke muziek en experimentele muziek. Een ensemble wat zich in deze muziekstijl heeft gespecialiseerd is Slagwerk Den Haag.

Een ander bijzonder ensemble binnen deze stijl is het Calefax Rietkwintet. Deze vijf muzikanten spelen hun muziek op rietinstrumenten.

Klassiek

Klassieke muziek is bij ons allemaal bekend. Het is daarom ook één van de meest bekende muziekstijlen die gekozen wordt door een ensemble. Voor klassieke muziek wordt vaak gedacht aan strijkers, maar er zijn ook tal van houten blaasinstrumenten die de klassieke muziek kunnen laten klinken zoals ze bedoeld is.

Een ensemble hoeft niet alleen te bestaan uit muziekinstrumenten. De stem is ook een instrument, wat gebruikt kan worden in een ensemble. Zo wordt dit toegepast door het Nederlands Kamerkoor.

Oude muziek

Onder oude muziek wordt de muziek verstaan uit de periode van de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok. Deze periodes gaan vooraf aan de klassieke muziek en wordt ook wel de pre-klassieke muziek genoemd.

m1dzh00a6nlaMuziek uit de Middeleeuwen

De Middeleeuwen lopen 500 tot 1400 na Christus. Een ontwikkeling in de muziek die zich in deze lange periode heeft voorgedaan, is de meerstemmigheid of de polyfonie. Ook werd in deze periode de notatie van de muziek uitgewerkt tot het systeem wat we nu kennen. Vanwege de meerstemmigheid, moest er een aanpassing gedaan worden aan de toonladders.

Muziek uit de Renaissance

Na afloop van de Middeleeuwen, ongeveer in het jaar 1400, volgde de periode die bekend staat als de Renaissance. De muziek in deze periode wordt gekenmerkt door de individualiseren van componisten. Maar met name in het begin van deze periode werd er geestelijke muziek gemaakt.

barokensembleMuziek uit de Barok

De Barok periode loopt van 1600 tot 1750 ongeveer. In deze periode was er veel aandacht voor de Griekse en Romeinse mythologie. De muziek werd met name opgevoerd in adellijke kringen, in combinatie met dans. In de muziek zelf waren daarom veel bijzonderheden en versieringen terug te vinden.