Muziek was ook in de Oudheid al bekend, met name bij de Grieken. Pythagoras is een voorbeeld van een muzikant die een toonladder samenstelde met reine kwinten. Deze intervallen vormen een diatonische toonladder. Niet alleen de Grieken hielden zich bezig met muziek, ook in Egypte werd muziek gemaakt en gecombineerd met dans. Zij zagen het maken van muziek als een manier om vreugde uit te drukken. Het belang van muziek is terug te vinden in verschillende reliƫfs die zo oud zijn als uit de 31e eeuw voor Christus.

imagesDe instrumenten die gebruikt werden in Egypte, waren met name snaarinstrumenten en de stem. Muzikanten werden zeer gewaardeerd door de farao en daardoor vaak aan het hof ontboden. Deze eerbied voor muzikanten is er in heel de geschiedenis geweest en nog altijd merkbaar.