Thomas TallisVeel ensembles spelen muziek uit het klassieke genre. Deze muziek is in de loop der tijd steeds verder ontwikkeld, tot de muziek zoals wij haar nu kennen. De basis van de klassieke muziek werd gelegd in de Middeleeuwen en verder ontwikkeld in de periode daarna. De basis van de klassieke muziek wordt gevormd door kerkelijke muziek. In de kerk werden voornamelijk stukken gezongen die uit Aziƫ kwamen. Een ontwikkeling in deze kerkelijke muziek was de groei naar meerstemmige of polyfone muziek. Eerst was deze meerstemmigheid parallel aan elkaar, maar later groeide dit tot tegenstemming en andere vrije vormen.